Akışkanlar Mekaniği

Akışkanlar mekaniği

Akışkanlar mekaniği bilimini içeren tasarımlarımlar uzun boru hattı tasarımlarından, su darbesi (water hammer) içeren, fan, pompa ve blower tasarımlarına kadar geniş bir spektrum içerir.  Tüm bu tasarımlar temel ve basit hesaplamalar ile başlar ve mutlaka kompleks ve geniş parametrelerin test edildiği CFD analizlerini kapsar.  Bu tasarımlarımızdan bazıları örnekler aşağıda listelenmiştir;
  • Venturi prensibi ile çalışan debi ölçerler
  • Eksenel ve Santrifuj fan ve pompa tasarımları
  • Küçük debili dişli pompa tasarımları
  • Akış hızı ölçer kalibrasyon düzeneklerinin tasarımı
  • Havalandırma sistemlerinde CFD ile hava dağılımlarının elde edilmesi
  • Düşük türbülanslı test tünellerinin tasarımı