Isı Transferi

ISI-1

Isı transferi içeren tasarımlar farklı parametrelerin etkileri ile çok karmaşık olabilir ve bu sebepden ötürü sofistik bilgisayar analizleri gerektirebilirler.  Bu parametrelerden bazıları şunlardır:
  • Karmaşık geometriler, örneğin ince duvarlar, kanatlı yapılar gibi
  • Radyasyon ile ısınma veya soğuma, örneğin güneş ışınımı altında çalışan sistemlerin ısınması
  • Arayüz temas dirençleri, örneğin bir CPU ile onun soğutucu kanatları arasındaki direnç
  • Homojen olmayan ısı iletim katsayısı dağılımı, örneğin farklı katmanlardan oluşan PCB'ler
  • Hava veya su ile soğutulan sistemlerdeki ısıl taşınım katsayısının değişimi
  • İki fazlı soğutma, örneğin doğrudan buharlaştırma ile CPU soğutulması
Bu parametreler daha da çoğaltılabilir.  Tüm bu parametreleri doğru şekilde hesaba katarak tasarım yapmak ancak özel bilgisayar programları ile mümkün olabilir.
 
Ünterm uzmanları yılların verdi pratik ve teorik teçrübeleri ile doğru parametreleri en efektif şekilde tasarıma dönüştürebilem kabiliyetine sahiptir.  Bu sayede isteklerinizi en hızlı ve ekonomik şekilde tasarıma ve protottipe dönüştürürler.